Rada Pedagogiczna

Imię i Nazwisko Informacje Kadencja Kolejność
Barbara Balwierz Stanowisko: Nauczyciel matematyki
1
Ewa Baran Stanowisko: Nauczyciel języka polskiego, historii, nauczyciel bibliotekarz
2
Katarzyna Dalmata Stanowisko: Nauczyciel języka angielskiego
3
Monika Korpysa Stanowisko: Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, wychowania do życia w rodzinie
4
Beata Kulesza Stanowisko: Nauczyciel wychowania fizycznego, muzyki i plastyki
6
Joanna Łukasik-Tworek Stanowisko: Nauczyciel edukacji przedszkolnej
7
Ks. Krzysztof Pochwatka Stanowisko: Nauczyciel religii
8
Grażyna Rakuś Stanowisko: Nauczyciel języka polskiego, przyrody
9
Renata Wawrzyńczyk-Smerdel Stanowisko: Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej
10
Marta Żyśko Stanowisko: Dyrektor szkoły, nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej
Telefon: 81 5625069
Email:
11